ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αν. Τσόχα 36,
115 21 Αθήνα

Τηλέφωνα ομάδας έργου της ΑΕΕ: 210 3310283, 210 3312406,
Κος Γ. Γιαννικόπουλος, εσωτ. 722, κα Α. Μαραμπέα εσωτ. 719, και
κα Μ. Νίκα,εσωτ. 726

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: aeeomada[at]iep.edu.gr

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ