ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κατά τη διάρκεια του πιλοτικού ερευνητικού προγράμματος «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας-Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (ΑΕΕ) οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν ολοκλήρωσαν τις προβλεπόμενες δραστηριότητες με την υποστήριξη της Επιστημονικής Ομάδας και των Συμβούλων παιδαγωγικής ευθύνης.
Στο πρώτο στάδιο, από τον Σεπτέμβριο του 2010 μέχρι τον Ιανουάριο του 2011, 
(α) διαμόρφωσαν μια Γενική Εκτίμηση για σχολικό περιβάλλον και τους παράγοντες που επηρεάζουν το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο στο σχολείο τους
β διερεύνησαν πιο συστηματικά έναν ή δυο τομείς του εκπαιδευτικού έργου με κριτήρια προτεραιότητας της δικής τους επιλογής.

Στο δεύτερο στάδιο, από το Φεβρουάριο του 2011 μέχρι τον Ιούνιο του 2011,
(α) προσδιόρισαν με δικά τους και πάλι κριτήρια τις προτεραιότητες για την ανάληψη πρωτοβουλιών για δράση και
(β) ολοκλήρωσαν το σχεδιασμό και προγραμματισμό συγκεκριμένων δράσεων για τη βελτίωση ή τη βελτιστοποίηση του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα.

Στο τρίτο και τέταρτο στάδιο, από το Σεπτέμβριο του 2011 μέχρι τον Ιούνιο του 2012 και κάποιες περιπτώσεις μέχρι το Δεκέμβριο του 2012, υλοποιήθηκαν  οι σχεδιασμένες δράσεις.

Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής της ΑΕΕ συνοπτικά ΕΔΩ