ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Κατά το δεύτερο έτος εφαρμογής της ΑΕΕ, τα σχολεία αξιοποιώντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου προχώρησαν στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη δράσεων βελτίωσης. Το πλαίσιο των βασικών δραστηριοτήτων που ανέπτυξαν τα σχολεία ήταν το ακόλουθο :

 • η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και των στόχων που προέκυψαν από την έρευνα και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου,
 • η επιλογή και η διαμόρφωση σαφών και λεπτομερών σχεδίων δράσης για τη βελτίωση συγκεκριμένων πτυχών του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου,
 • η υλοποίηση των σχεδίων δράσης που διαμορφώθηκαν, η παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής τους και η τελική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους.

Στο συγκεντρωτικό τόμο περιλαμβάνονται παραδείγματα δράσεων βελτίωσης, όπως είχαν σχεδιαστεί και υλοποιήθηκαν από τα σχολεία, αποτελέσματα ή προϊόντα που παρήχθησαν, καθώς και πρακτικές διάχυσης των αποτελεσμάτων τους.
Οι δράσεις των σχολείων είναι κατανεμημένες ανά θεματική περιοχή και παρατίθενται αναλυτικά στον πίνακα περιεχομένων.

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

 


 

Σχέδια Δράσης σχολείων που συμμετείχαν στην ΑΕΕ

 

 1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
  6ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου
  Πειραματικό ΓΕΛ Αναβρύτων Αττικής
 2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

  9ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς

  Ιστοσελίδα σχολείου

  ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

  1ο Δημοτικό Σχολείο Βερμίου
 3. ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΜΑΘΗΤΩΝ
  1ο ΕΠΑΛ Υμηττού Αθήνας
 4. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΓΟΝΕΩΝ
  1ο Νηπιαγωγείο Καλλονής Λέσβου
  7ο Νηπιαγωγείο Πόλεως Μυτιλήνης
  1Θέσιο Δημοτικό Σχολείο Αγράφων Ευρυτανίας
  Γυμνάσιο Αμαρύνθου Ευβοίας
  Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων Αττικής
 5. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΦΟΡΕΩΝ
  ΕΕΕΕΚ Λέσβου 
 6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
  Γυμνάσιο Κουτσουρά Λασιθίου Κρήτης
 7. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
  3ο Γυμνάσιο Ελευσίνας Αττικής
  Γυμνάσιο Λαιμού Πρεσπών Φλώρινας
 8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  ΕΠΑΛ Καλλονής Λέσβου
 9. ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
  ΕΕΕΕΚ Λέσβου
 10. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
  5ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
 11. ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
  1ο ΕΠΑΛ Πετρούπολης Αθήνας
 12. ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΕΠΑΣ Νεάπολης Θεσσαλονίκης
 13. ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗ
  Εσπερινό Γυμνάσιο Αιγάλεω Αττικής