ΕΡΕΥΝΤΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ο παρών τόμος αναφέρεται στα ερευνητικά εργαλεία (ερωτηματολόγια, σχέδια παρατήρηση, σχέδια συνέντευξης, φόρμες καταγραφής στοιχείων) τα οποία διαμορφώθηκαν και αξιοποιήθηκαν από τις σχολικές μονάδες τόσο για τη συστηματική διερεύνηση δεικτών όσο και για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των σχεδίων δράσης.

 


Τα εργαλεία είναι κατανεμημένα ανά δείκτη ποιότητας ως ακολούθως :

 1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
  Σχέδιο παρατήρησης μαθητών από το 18ο Νηπιαγωγείο Ρόδου
  Ερωτηματολόγιο για τη σχολική ιστοσελίδα από τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΝΤΑ
 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
  Σχέδιο συνέντευξης γονέων από το Γυμνάσιο Σπηλίου Κρήτης
 3. ΣΥΝΤΟΝΟΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
  Φόρμα στοιχείων αρχείου και
  Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών από το EΠΑΛ Καναλακίου Ηπείρου
  Ερωτηματολόγιο γονέων,
  Ερωτηματολόγιο μαθητών και
  Ερωτηματολόγια γονέων και φορέων από το Πειραματικό ΓΕΛ Αναβρύτων
 4. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ
  Σχέδιο παρατήρησης νηπίων και
  Σχέδιο συνέντευξης νηπίων από το 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά Χίου
 5. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
  Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών από το 6o Γυμνάσιο Ιλίου Αττικής
  Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών: Σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου  και
  Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών : Σχέσεις των εκπαιδευτικών με τη διεύθυνση του σχολείου από το Γυμνάσιο/Λύκειο Ροδίων Παιδεία Δωδεκανήσου
 6. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΜΑΘΗΤΩΝ
  Φόρμα καταγραφής στοιχείων από το Αρχείο του σχολείου,
  Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών και
  Ερωτηματολόγιο μαθητών από το Γυμνάσιο Κερατέας Αττικής
  Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών  και
  Ερωτηματολόγιο μαθητών από το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα Αττικής
  Ερωτηματολόγιο μαθητών από το Δημοτικό Σχολείο Αδάμαντα Μήλου
 7. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
  Εργαλείο κοινωνιομετρικής τεχνικής από το 2ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά Χίου
  Σχέδιο συνέντευξης νηπίων  και
  Σχέδιο παρατήρησης νηπίων  από το 3ο Νηπιαγωγείο Σκύδρας Πέλλας
  Ερωτηματολόγιο μαθητών από το Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου
  Ερωτηματολόγιο μαθητών από το Ιδιωτικό Γυμνάσιο/Λύκειο Ροδίων Παιδεία Δωδεκανήσου
  Ερωτηματολόγιο μαθητών από το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα Αττικής
  Σχέδιο παρατήρησης μαθητών από το Γυμνάσιο Κερατέας Αττικής
 8. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΓΟΝΕΩΝ
  Ερωτηματολόγιο γονέων και
  Ερωτηματολόγιο εισηγητών από το Νηπιαγωγείο Σγουρού Ρόδου
  Ερωτηματολόγιο γονέων από το Δημοτικό Σχολείο Αδάμαντα Μήλου
  Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών και
  Ερωτηματολόγιο γονέων από το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Κρήτης
  Ερωτηματολόγιο γονέων από το 1ο Γυμνάσιο Πανοράματος Θεσσαλονίκης
 9. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
  Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών και μαθητών από το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Κρήτης
  Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών και
  Ερωτηματολόγιο μαθητών από το Ιδιωτικό Γυμνάσιο/Λύκειο Ροδίων Παιδεία Δωδεκανήσου
  Ερωτηματολόγια μαθητών και εκπαιδευτικών από το ΕΠΑΛ Καλλονής Λέσβου
 10. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
  Ερωτηματολόγιο - Σχέδιο συνέντευξης γονέων από το Νηπιαγωγείο Περιγιαλίου Κορινθίας
  Φόρμα περιγραφικής αξιολόγησης μαθητή από το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής
  Φόρμα περιγραφικής αξιολόγησης μαθητή από το 3ο Γυμνάσιο Ελευσίνας
  Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών,
  Ερωτηματολόγιο μαθητών,
  Ερωτηματολόγιο γονέων και
  Κριτήρια από το Ιδιωτικό Γυμνάσιο/Λύκειο Ροδίων Παιδεία Δωδεκανήσου
  Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών και μαθητών από το ΕΠΑΛ Καλλονής Λέσβου
 11. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
  Ερωτηματολόγιο προσωπικού από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αυτιστικών Πειραιά
 12. ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
  Φόρμα στοιχείων αρχείου,
  Eρωτηματολόγια εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων από το Γυμνάσιο Τσοτυλίου Κοζάνης
 13. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ& ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
  Ερωτηματολόγια μαθητών και
  Ερωτηματολόγιο γονέων από το Γυμνάσιο Κρυονερίου Αττικής
  Φόρμα στοιχείων αρχείου και
  Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών και μαθητών από το Γυμνάσιο Τσοτυλίου Δυτ. Μακεδονίας